‘ANGEL’-BELEID

Stampin’ Up! ondersteunt kunstenaars die onze auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen gebruiken in hun eigen met de hand gemaakte knutselwerken en andere projecten die zij creëren voor de verkoop. Daarom geven we toestemming in de vorm van een beperkte licentie om afbeeldingen van Stampin’ Up! te gebruiken met als doel het creëren van artikelen voor de verkoop, onder de volgende voorwaarden:

  1. Met de hand gemaakte knutselwerken voor de verkoop moeten persoonlijk en individueel gemaakt zijn door de verkoper en mogen niet gereproduceerd of gekopieerd worden, in welke vorm of op enige wijze dan ook, hetzij grafisch, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren. Massaproductie, fabricage op een assemblagelijn, productie door betaalde arbeiders of samenwerking door verkopers van kunsthandwerk is ten strengste verboden.
  2. Alle afbeeldingen van Stampin’ Up! zijn auteursrechtelijk beschermd, wat betekent dat ze zonder toestemming niet gekopieerd mogen worden. Ter bescherming van de rechten verleend door deze auteursrechten zijn alle artikelen voor de verkoop die afbeeldingen van Stampin’ Up! bevatten, auteursrechtelijk beschermd, wat betekent dat ze zonder toestemming niet gekopieerd of gereproduceerd mogen worden. Ter bescherming van de rechten verleend door deze auteursrechten moeten alle artikelen voor de verkoop die afbeeldingen van Stampin’ Up! bevatten, van een van de ‘© Stampin’ Up!’-stempels van Stampin’ Up! worden voorzien.
  3. Er zijn geen kwantiteitslimieten voor met de hand gemaakte knutselwerken voor de verkoop die voldoen aan de beperkingen zoals vermeld in dit beleid.
  4. Voltooide met de hand gemaakte projecten mogen verkocht worden op concurrerende en niet-concurrerende permanente verkooplocaties, op tijdelijke evenementen waar kunsthandwerk verkocht wordt, bij inzamelingsacties en via het internet. Bij de verkoop van met de hand gemaakte projecten moet de verkoper duidelijk maken dat de artikelen met de hand zijn gemaakt of persoonlijk gecreëerd zijn door de verkoper zelf, en geen producten zijn van het bedrijf. De verkoper kan erop wijzen dat de gebruikte materialen van Stampin’ Up! zijn, maar het Stampin’ Up!-logo mag op geen enkele wijze worden gebruikt met als enig doel het bevorderen van de verkoop van met de hand gemaakte projecten.
  5. Het is niet toegestaan Stampin’ Up!-afbeeldingen te gebruiken ten behoeve van het creëren van logo’s of merken van een bedrijf.
  6. Digitale bestanden, van welk type dan ook, die afbeeldingen van Stampin’ Up! bevatten, mogen onder geen enkele voorwaarde verkocht worden.
  7. Personen die met de hand gemaakte artikelen creëren voor de verkoop, zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan fiscale regelgeving en landelijke en plaatselijke wet- en regelgeving.
  8. Personen die deelnemen aan dit ‘Angel’-beleid accepteren alle aansprakelijkheid voor de geschiktheid van hun werk en gaan ermee akkoord Stampin’ Up! te vrijwaren van geschillen die voortvloeien uit hun werk.